Groepsinformatie

Op SBO de Driemaster werken wij met een aantal groepen, onderverdeeld in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De groepen zijn bij voorkeur klein. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Onderbouw

 • Kleutergroep De Optimist
 • De onderbouwgroep De Botter

Kleutergroep De Optimist

De kleutergroep de Optimist betreft een groep leerlingen met een structurele en of complexe hulpvraag, die zich in het basisonderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen.

In deze groep is structureel extra ondersteuning van de logopedist en een onderwijsassistent.

Kenmerken van deze leerlingen

Leerlingen binnen deze groep kenmerken zich met name door een:

 • geringe intellectuele belangstelling,
 • taal- en spraakproblematieken,
 • sociaal–emotionele problematiek, gedragsproblematiek.

De taal en het denken

Binnen de kleutergroep focussen wij ons met name op de ontwikkeling van de taal en het denken:

 • communiceren,
 • het redeneren,
 • zelfsturing en reflectie.

Individualiteit en socialiteit

De ontwikkeling van de individualiteit en socialiteit:

 • actief zijn en initiatieven nemen,
 • samen spelen en samen werken,
 • zelfstandigheid.

  Onderbouwgroep De Botter

  Het accent van de onderbouwgroep komt in de Botter meer te liggen op het systematisch werken aan lezen en rekenen, deze vakken krijgen in de Botter veel aandacht. In deze groep wordt een start gemaakt met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer,
  In de Botter worden ook lessen sociale vaardigheid gegeven en wordt er veel aandacht besteed aan samenwerkend leren. In deze groep zijn basisontwikkeling en programmagericht onderwijs de uitgangspunten.

  Onderbouwgroep De Botter

  Naast de leervakken is het spelen voor deze groep leerlingen nog erg belangrijk. Hierbij komen o.a. de ontwikkeling van het zelfbeeld, het sociaal gedrag en het planmatig werken aan de orde.