SBO de Driemaster: Onderwijs op maat

SBO de Driemaster verzorgt speciaal basisonderwijs in veel verschillende opzichten. De school beschikt over gespecialiseerde leerkrachten die de leerlingen begeleiden. De leerlingen worden ingedeeld in groepen waarbij niet alleen gelet wordt op leeftijd, ook de onderwijsbehoefte en het gedrag worden daarin meegenomen. De groepen zijn niet groot waardoor er extra veel aandacht is voor de leerling.

Om de medewerkers te ondersteunen in hun dagelijks werk beschikt de school over extra deskundigheid: een orthopedagoge, logopediste, fysiotherapeute, de ‘Sterk in de Klas’-medewerker en een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Wij hebben ‘(SW)PBS’ (SchoolWide Positive Behaviour Support) ingevoerd, dat staat voor een schoolbrede positieve gedragsstimulering.

Schoolgids

Nieuwsgierig naar de gang van zaken op SBO de Driemaster?

Visie

SBO de Driemaster, een school met een oecumenisch karakter, met oog voor structuur en rust, met aandacht voor de eigenheid van het kind, waar leerlingen in kleine groepen onderwijs op maat krijgen van gespecialiseerde leerkrachten; waar kinderen weer vertrouwen opbouwen, door leren en praktische vorming af te wisselen, en zo hun mogelijkheden ontplooien voor een plek in de maatschappij waarin ze opgroeien.

Onze kernwaarden

 • Veiligheid
 • Jezelf zijn
 • Structuur
 • Eerlijkheid

Onze kernwaarden

 • Rust
 • (Zelf)vertrouwen
 • Duidelijkheid
 • Respect

Het uitgangspunt van SBO de Driemaster

SBO de Driemaster is een school voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen van SBO de Driemaster een toelaatbaarheidsverklaring nodig hebben om geplaatst te kunnen worden (TLV).

De medewerkers denken in het belang van de leerlingen en daarom baseert SBO de Driemaster het onderwijs op verschillen tussen leerlingen. Alleen dan kan aan de drie basisbehoeften van leerlingen, te weten relatie, competentie en autonomie een wezenlijke bijdrage worden geleverd. Drie kernbegrippen staan hierin centraal:

 • het pedagogisch klimaat
 • de leerlingenzorg
 • de aangepaste didactiek

 

Het Team

 

Groep Leerkracht
De Optimist Trea Schoonewelle
Agathe Gremmé
De Botter Barbara Koek
Nathalie Hendrikse
De Tjalk

Marieke Klappe
Lisanne Tomson

De Aak Edith Duizendstra
Leonie de Wit
De Kogge Marieke Brunt
Het Galjoen

Berdien Kasperink
Saskia Kramer

De Boeier Jolanda Klein Swormink
De Klipper Vera Bergman
Onderwijsassistenten

Yvonne Bruinewold
Rebecca Minjon
Jacqueline van der Kreeft Leonie Jansen                        Vera Bergman
Mariska Reininga
Nadine Breukers
Lisanne van der Heiden
Marleen Lans

 

 

Contactpersonen

Interne Begeleiding: Willie Beukens
Wendy Giesbers
Orthopedagogie: Ingrid Willems
Logopedie: Jolanda van der Velde Maartje Blokker
Bewegingsonderwijs: Dian Claassen
Sterk in de Klas: Arne Heldoorn
Fysiotherapie: Petra Valkenburg
Anti Pest coördinatoren: Willie Beukens
Leonie de Wit
Secretariaat: Suzan Agelink
Directie: Werner Nijdam