Groepsinformatie

Op SBO de Driemaster werken wij met een aantal groepen, onderverdeeld in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De groepen zijn bij voorkeur klein. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Middenbouw

De Tjalk en de Aak

Middenbouwgroep De Tjalk en de Aak

De vakken rekenen en taal krijgen hier veel aandacht. Bij het lezen wordt het zwaartepunt meer verlegd van technisch naar begrijpend lezen.

In de Tjalk worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer verder uitgediept. Daarnaast komt vanaf de Tjalk ook Engels aan bod. In de groep wordt het zelfstandig werken uitgebouwd. Het doel daarbij is de zelfstandigheid van de leerling te vergroten door hen minder leerkrachtafhankelijk te maken.

De sociale vaardigheden worden breder aangeboden. Leren samenwerken en elkaar accepteren met ieders (eigen-)aardigheden staan voorop.

In de groep de Aak beginnen de lessen praktische vorming. Lessen op het gebied van houtbewerken, koken en textiele werkvormen. In de Tjalk en de Aak wordt er toegewerkt naar een evenwichtige balans tussen de leergebied-overstijgende en de leergebied-specifieke kerndoelen.

In de middenbouwgroepen ligt steeds meer nadruk op programmagericht werken in afwisseling met basisontwikkeling.