Groepsinformatie

Op SBO de Driemaster werken wij met een aantal groepen, onderverdeeld in de onderbouwmiddenbouw en bovenbouw. De groepen zijn bij voorkeur klein. Zo krijgt iedere leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Bovenbouw

de Kogge, het Galjoen en de Boeier

Bovenbouwgroepen de Kogge, het Galjoen en de Boeier

In aansluiting op de middenbouw krijgen rekenen en taal hier ook veel aandacht en wordt bij het lezen het zwaartepunt steeds meer verlegd naar het begrijpend lezen.

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek vinden hun vervolg. Ook wordt er deelgenomen aan het Nationaal theoretisch verkeersexamen. Eveneens komen in deze groepen Engels aan bod.

De aangeboden lesstof krijgt een uitbreiding met projecten. Het leren plannen van het werk in een week en het gebruik van een agenda is daar een onderdeel van.

Ook in de bovenbouw krijgt de sociale vaardigheid veel aandacht. De lessen praktische vorming houden naast houtbewerken, koken en textiele werkvormen, solderen en fietstechniek, o.a. ook boodschappen doen in, zorgen voor de spelmaterialen van de kleuters en het ophalen van oud papier.

De leerlingen leren hierbij binnen en buiten de school om een omschakeling te maken tussen theorie en praktijk. In de bovenbouwgroepen worden de leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs.

De nadruk ligt in deze groepen op programmagericht onderwijs en voorbereidend praktijk- en ander vervolgonderwijs.