Kalender

Vind snel informatie over studiedagen en overige activiteiten.

Maandbrief

Bekijk het overzicht en lees de maandbrief voor het laatste nieuws.

Schoolgids

Nieuwsgierig naar de gang van zaken op SBO de Driemaster?

SBO de Driemaster: speciaal basisonderwijs

SBO ‘De Driemaster’, een school met een oecumenisch karakter, met oog voor structuur en rust, met aandacht voor de eigenheid van het kind, waar kinderen in kleine groepen onderwijs op maat krijgen van gespecialiseerde leerkrachten; waar kinderen weer vertrouwen opbouwen, door leren en praktische vorming af te wisselen, en zo hun mogelijkheden ontplooien voor een plek in de maatschappij waarin ze opgroeien.

School Wide Positive Behaviour Support
staat voor een schoolbrede aanpak van gedrag door het belonen van positief gedrag. Afgekort PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen, die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

De groepsindeling

Onderbouw

Optimist en Botter

Middenbouw

Tjalk en Aak

Bovenbouw

Kogge, Galjoen en Boeier

Ouders en school

Vacatures / stageplaatsen

Blijf op de hoogte

Bekijk onze kalender